GROMADY TERYTORIALNE

RADA WIEJSKA CHOMJAKIWKA

Грутчук Т.В 

Tetiana Gretczuk - głowa wiejski


 Яцків М.М

Maria Jackiw - sekretarz rady wiejskiej


 

Kontaktowe telefony: 38-2-84

Data pierwszego pisemnego wspomnienia o wsi Chomjakiwka- 1497 rok.

Powierzchnia ogólna punktu zaludnionego - 1252,0 ha.

Ludności - 931 osób

 

 

Сільська рада

Dom administracyjny

IMG 3375

Cerkiew Świętego Michała