Zastępca Przewodnicząncego Rady Rejonu Tyśmienica

 

Fedoryshyn I. Ia.

Igor Fedoryszyn

Urodził się 12 maja 1984 roku w m. Iwano-Frankiwsku. Obywatel Ukrainy.

Edukacja jest bazowa wyższa.

Z 1997 po 2001 rok - licealistę Podkarpackiego wojskowego sportowego liceum;

Z lipca 2001 po kwietnia 2004 roku - kursista kolegium morskiego im. Pawła Nachimowa w Sewastopolu;

Z 2011 po 2015 rok - student Instytutu historii, politologii i międzynarodowych stosunków Podkarpackiego uniwersytetu narodowego im. Wasylia Stefanyka, fach "Historia".

Z 2015 roku magictrant Instytutu historii, politologii i międzynarodowych stosunków Podkarpackiego uniwersytetu narodowego im. Wasylia Stefanyka, fach "Historia".

W 2017 roku ukończył Państwowy wyższy zakład naukowy"Podkarpacki uniwersytet narodowy imienia Wasyla Stefanyka". Zdobył kwalifikację: stopień wykształcenia wyższego- magister za fachem "historia". Kwalifikacja fachowa - "historyk, wykładowca".

 

Pracująca działalność:

Z kwietnia 2004 po sierpnia 2006 roku - kierownik rozgłośni wojskowej części А4368, m. Sewastopol;

Z sierpnia 2006 po maj 2009 roku - senior drużyny wojskowej części А4368, m. Sewastopol;

Z września 2009 po stycznia 2010 roku - kierowca-inkasent Publicznej Spółki Akcyjnej "Prywatbank", m. Sewastopol.

Z 2011 roku po 11 grudzień 2015 roku - kierownik rozgłośni wojskowej części А4604, m. Iwano-Frankiwsk.

11 grudnia 2015 roku wybrany przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Rejonu Tyśmienica siódmego demokratycznego zwoływania.siódmego demokratycznego zwoływania.

Deputowany Rady Rejonu Tyśmienica VI demokratycznego zwoływania.

Posiada ukraińską, rosyjską, polską, francuską językami.

Funkcjonariusz miejscowego samorządu 9 rangi.

Nieżonaty.

Deklaracja o majątku, dochodach, kosztach i zobowiązaniach charakteru finansowego za 2015 rok