• село Липівка
  село Липівка
 • Пам`ятник Василю Савчаку на псевдо
  Пам`ятник Василю Савчаку на псевдо "Сталь", провіднику ОУН-УПА Буковини у селі Ямниця
 • Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
  Скульптура ангела-охоронця на дорозі Тисмениця-Івано-Франківськ
 • Криївка, с.Клубівці
  Криївка, с.Клубівці
 • Тисменицька районна рада
  Тисменицька районна рада
 • Монастир Успіння Матері Божої, с. Погоня
 • Духова криниця, с-ще Єзупіль
  Духова криниця, с-ще Єзупіль
 • Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
  Пам`ятник Т.Г. Шевченку, с-ще Лисець
 • с. Пшеничники
  с. Пшеничники
 • Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
  Духовний комплекс у селі Нові Кривотули
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ   ---------

Статті

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я), Засновником яких є Тисменицька районна рада, затвердженого рішенням районної ради від 27 липня 2018 р. (зі змінами), розпорядження голови районної ради від 11.06.2019 № 80-p “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області та затвердження персонального складу конкурсної комісії”.

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області.

(скорочена назва КНП “Єзупільська МЛ”).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 77411, Івано-Франківська область, селище Єзупіль, вул. Лепкого, будинок 29.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної та вторинної медичної допомоги та управління медичним обслуговуванням громадян, що постійно проживають (перебувають) на території селища Єзупіль, сіл: Козина, Побережжя, Ганнусівка, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також громадян які уклали договір на надання первинної медичної допомоги, вжиття заходів із профілактики захворювань населення.

Статут комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області (нова редакція) затверджено рішенням районної ради від 28 травня 2019 року “Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області в новій редакції”.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на поточний 2019 рік: 4 646 924,16 грн.

Структура підприємства:

Адміністративно-управлінський підрозділ.

Поліклінічне відділення.

ФАП с. Козина.

Стаціонарне відділення.

Господарська частина.

Бухгалтерія.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 14.06.2019 року по 05.07.2019 року до 16.00 год. включно за адресою: 77401, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вулиця Галицька, 17, каб. 310.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03436) 24336, tysm.rairada@gmail.com

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Додатки до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я), Засновником яких є Тисменицька районна рада можна скачати на офіційному сайті Тисменицької районної ради: http://tsmrada.if.ua.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендентів:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Володіє державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису доходів і видатків підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

Встановлення розміру премій та надбавок керівникові підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності та складності праці.

Істотні умови визначаються Контрактом.

Дати проведення конкурсу:

08.07.2019 р. (10.00 год.) – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

09.07.2019 р. (10.00 год.) – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу:

Місце проведення конкурсу за адресою: 77401, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вулиця Галицька, 17, третій поверх, к. 315.

 За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Додатки до Порядку проведення конкурсу

 

Протокол 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області

 

Протокол 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області

 

Протокол 3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Єзупільська міська лікарня” Тисменицької районної ради Івано-Франківської області

 

 

 

Карта району

Урядові сайти

освіта

TRO

Архів

el vpered

Погода